Can't find your favorite book here?

Give us a BUZZ! We will track it down for you :)

Johny Nguyen Customer

"Chưa bao giờ thấy mua sách mà được bọc giấy ngoài cẩn thận, chống ướt. Bọc ngoài bọc trong, ký hơn cả amazon prime. Giao hàng nhanh gọn. 100% recommended "

Thiên Phúc Customer

"Minh vừa nhận sách hôm qua. Rất vui vì đã mua sách đúng chỗ, ủng hộ đúng tiệm. Sách được bọc plastic cẩn thận bên ngoài nên giữ được lâu. Có nhiều thể loại cho mọi người lựa chọn nữa. Highly recommend ạ!!"

Anh Vu Customer

"Nhiều đầu sách phong phú, nhờ biết đến BiDo mà mình có thể mua được nhiều đầu sách hay ở Úc. Các cuốn sách đều được bao bọc rất cẩn thận. Highly recommend!!"