Sổ tay chép kinh Chú Đại Bi 108 biến (nét chữ in mờ, tặng kèm bút chép kinh)

$45.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

SỰ NHIỆM MÀU CỦA THẦN CHÚ ĐẠI BI

Khi trì niệm hoặc biên chép kinh chú Đại Bi, con người có thể hóa giải chướng nghiệp, tiêu trừ ác duyên, nhận được phước lành… Do đó, thọ trì ở đâu không quan trọng, điều quan trọng hơn cả là khi thực hiện, chúng ta cần có sự thành tâm và luôn luôn hướng Phật – hướng thiện.

Ngoài ra, hành giả tu tập thiền định có thể nương vào thần lực của chú Đại Bi như một phương tiện để định tâm. Nhờ khả năng chuyên chở mầu nhiệm của những âm thanh vi diệu này, chúng ta có thể dễ dàng tiến bộ, vững chãi, an lạc trên con đường tu tập.

Bên cạnh đó, khi thọ trì chú Đại Bi, chúng ta cần có tâm bồ đề rộng lớn, nguyện độ muôn loài, giữ lòng bình đẳng với mọi chúng sanh… Sự phát tâm dũng mãnh ấy là một trong những phương tiện diệu dụng giúp hành giả mau chóng đạt đến kết qủa trong thiền định.

Tóm lại, thần chú Đại Bi ý nghĩa và sự nhiệm mầu của chú vô cùng to lớn. Hôm nay, chúng ta không chỉ đã khám phá được kho tàng, nhờ đó làm phong phú cho tâm hồn đang khô kiệt của mình, mà còn tìm được chiếc chìa khóa mở vào cánh cửa thênh thang của đạo quả giác ngộ.

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Sổ chép kinh Chú Đại Bi được biên soạn in mờ chữ Việt, chỉ cần dùng bút (tặng kèm) đồ theo.

- Sổ nhỏ gọn dễ dàng mang theo

- Trong quá trình biên chép sổ chép kinh Chú Đại Bi, hành giả sẽ có thể đạt được những giây phút an lạc, đồng thời hiểu được lời Phật dạy để giúp cuộc sống trở nên tốt hơn.

- Việc chép kinh giúp tăng trưởng phước báu cho người chép, đồng thời phước báu này có thể hồi hướng cho người thân.