INUYASHA (BẢN DELUXE TRỌN BỘ 30 tập full seal) - Receive extra 10% off at check-out + Free Shipping

$575.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Tác giả:  Rumiko Takahashi

Inuyasha trọn bộ 30 tập bản Deluxe là ấn bản mới nhất do NXB trẻ phát hành, phiên bản đặc được in với khổ lớn. Mỗi tập dày bình quân 350 trang, bìa rời, cán mờ, ép kim tựa. Và số tập trên bìa và gáy sách. Mỗi tập có  2 trang màu. Cuối mỗi tập truyện có bổ sung những trang phỏng vấn tác giả về quá trình sáng tác bộ truyện ở mỗi tập.