Bí Ẩn Của Não Phải - Mỗi đứa trẻ là một thiên tài

$22.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Tác giả: Makoto Shichida

Cuốn sách là sự khám phá, đào sâu và cung cấp nhận thức rõ ràng hơn về các khả năng Não phải - những khả năng chưa hoàn toàn được đánh thức ở trẻ như: Tưởng tượng hình ảnh, Trực giác, Ghi nhớ, Tính toán tốc độ cao, Ngôn ngữ, Âm nhạc hay Đọc nhanh.