[pre-order] 200 Miếng Bóc Dán Thông Minh - Khủng Long

$23.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

[Pre-order book is expected to arrive from 2 - 4 weeks]

Customer will be notified when book is ready for shipment or collection

200 Miếng Bóc Dán Thông Minh - Khủng Long (Tái Bản 2018)

Đây là cuốn sách được tuyển chọn và những trò chơi dán hình, giúp cho đôi tay của các em thêm linh hoạt, khéo léo, nhận biết được các hình để bóc và dán cho đúng chỗ